นักเรียนวัยรุ่นฝรั่ง มีแนคนแรกก็นัดมาเย็ดโชวโซเชี้ยวกันเลยครับ ถุงไม่ใส่ด้วยเพราะใส่ไม่เป็น เย็ดแตกในใด้ใจจริงๆ

นักเรียนวัยรุ่นฝรั่ง มีแนคนแรกก็นัดมาเย็ดโชวโซเชี้ยวกันเลยครับ ถุงไม่ใส่ด้วยเพราะใส่ไม่เป็น เย็ดแตกในใด้ใจจริงๆ